Građevinski radovi
Sve vrste građevinskih radova
Uređenje objekata
Vršimo uređenje objekata i dvorišta
Automatske rampe
Vršimo prodaju, postavljanje i instalaciju automatskih rampi
Automatski sistemi
Vršimo prodaju, ugradnju i instalaciju auto sistema
vodomaterijala
Prodaja svih vrsta vodomaterijala
Vodoinstalacije
Vršimo ugradnju vodomaterijala i sanitarija
 
 

Zemljani radovi

 

U sklopu zemljanih radova vršimo iskope, pripreme parcela, nasipanje itd. Pripreme građevinskih parcela, nasipanje puteva, ravnanje puteva, pripreme za asfaltiranje, uređenje dvorišta te ostale pripremne radove. U sklopu zemljanih radova vršimo uslugu kopanja temelja, suvih bunara, iskopa kanala za drenaziranje objekata, te održavanje parcela kao sto su košenja i nasipanja bankina, održavanja dvorišta i javnih površina.
U mogućnosti smo obezbjediti sve vrste agregata kao sto su pijesak, šljunak, nasipni materijal raznih granulacija, zemlja, muljika itd.